Niveluri de pregătire

A1

Cursantul poate înțelege și utiliza atât oral, cât și în scris expresii și cuvinte uzuale, poate formula propoziții simple referitoare la propria persoană, la familia sa și la întâmplări obișnuite din cotidian.

A2

Cursantul poate înțelege și utiliza atât oral, cât și în scris expresii și cuvinte relevante vieții de familie și profesionale. Poate înțelege informații de concrete (de exemplu reclame, prospecte, meniuri, orare, indicații de trafic), poate participa la discuții foarte scurte pe teme familiare.

B1

Cursantul poate înțelege ideile de bază ale unei conversații pe teme familiare cu privire la activitatea profesională/școală și la petrecerea timpului liber. Poate înțelege multe emisiuni radio sau TV pe teme de actualitate, dacă sunt prezentate destul de clar și lent. Poate face față situațiilor întâlnite într-o țară vorbitoare de limbă germană. Poate scrie un text simplu, coerent, descriind experiențe și impresii.

B2

Cursantul poate înțelege discursuri destul de lungi și complexe, poate comunica spontan și fluent, fapt care permite participarea normală la o conversație cu interlocutori nativi. Poate citi articole și rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini și puncte de vedere. Poate scrie texte detaliate într-o gamă vastă de subiecte. Poate scrie un eseu sau un raport, în care să prezinte informații și puncte de vedere argumentate.

C1

Utilizatorul experimentat poate înțelege un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat. Poate înțelege texte faptice și literare lungi și complexe. Se poate exprima fluent și spontan, utilizând limba în mod flexibil și eficient în relații sociale și în scopuri profesionale. Poate trata în scris subiecte complexe, poate compune eseuri sau rapoarte, implementând un stil adecvat destinatarului.

Utilizatorul certificat cu nivelul C2 nu are nicio dificultate în a înțelege limba vorbită de nativi. El poate citi cu ușurință orice tip de text; poate participa fără efort la orice conversație, fiind familiarizat cu expresiile idiomatice și colocviale. În același timp, el se poate exprima în scris, redactând inclusiv recenzii, lucrări de specialitate sau opere literare.